تهویه مطبوع

HVAC در واقع مخفف کلمات “heating, ventilation, and air conditioning” می باشد

1

این سیستم شرایط مطلوب داخل ساختمان یا محل کار را برای رفاه انسان ها و یا نگهداری محصول یا فرآیند فراهم می نماید این شرایط مستقیما بر روان و حالات فیزیکی و نحوه انجام امور و کارهای ساکنین در آن محل اثر می گذارد

عمده ترین وظایف سیستم تهویه مطبوع را می توان در ۴ پارامتر زیر خلاصه نمود.

۱) کنترل دما: کنترل دما با بالا و پایین بردن آن و رسیدن به درجه حرارت مورد نیاز فضا می باشد.

۲) کنترل میزان و سرعت وزش هوا:با توجه به شرایط موجود میزان هوای مورد نیاز جهت تهویه،اگزوست،هوای تازه و سرعت وزش آن تعیین می گردد.

۳) کنترل رطوبت: عمل رطوبت زنی یا رطوبت گیری با توجه به رطوبت مورد نیاز انجام می شود.

۴) گرفتن گردوغباروبه عبارتی تصفیه هوا:این عمل باعث محافظت کویل و اپراتور از گرفتگی توسط ذرات موجود در هوا شده و هوا از ذرات آلاینده پاک می گردد.

مهمترین وظیفه سیستم تهویه مطبوع گرمایش در فصل سرما و سرمایش در فصل گرما می باشد.

 

اصلی ترین اجزا سیستم که در بیشتر سیستم های تهویه مطبوع میتوان یافت از قبیل:

 

۱-منبع حرارت The Furnace

این منابع مثل بویلر معمولا حجم بالایی را اشغال می کنند و در پایین ترین قسمت مجموعه قرار می گیرند

۲- مبدل های حرارتی The Heat Exchanger

این مبدل ها وطیفه تبادل حرارت بین دو سیال سرد و گرم را دارند

 

۳-کویل ها The Evaporator Coil

کویل ها نیز مانند مبدل وطیفه تبادل حرارت را دارند.

۴- The Condensing Unit

در واقع کندانسور نوعی مبدل حرارتی می باشد که در آن حرارت بخار داغ به یک سیال دیگر مانند هوا یا آب انتقال داده شده و در اثر آن ، بخار تا دمای اشباع سرد و به مایع تبدیل می گردد.

2

۵- The Refrigerant Lines

۶- The Thermostat

ترموستات ها وظیفه سنجش وکنترل دما را دارند

۷- The Ducts

داکتها وظیفه انتقال هوای مطبوع به داخل واحد ها و بیرون بردن هوای آلوده و نا مظلوب بیه خارج از محل را دارند.

۸- The Vents

دریچه ها که معمولا در سقف تعبیه می شوند وظیفه توزیع هوا را در محل مورد نظر دارند.

 Conclusion

HVAC systems are important to any building. They keep factories and industry buildings at the optimum temperature. They maintain a comfortable environment for homes, hospitals, offices, and other structures. HVAC systems are typically used at some point during each day, which amounts to significant wear on their individual parts and components. From time to time, HVAC systems need to be serviced and maintained. Sometimes, new parts may need to be purchased to replace old ones that have been broken, damaged, or worn beyond further use.

Buyers should be familiar with all the parts of the HVAC system and how they work together. This knowledge should aid them as they search for the right HVAC component at the right price. They should be sure that the item that they need is compatible with the rest of the components and that it will provide durable, efficient service as part of the HVAC system.