صفحه اصلی  »  شیر کنترلیهانیول   »   شیر کنترل خطی هانیول مدل دو راهه فلنجی، کورس ۲۰ و ۳۸ میلیمتر

شیر کنترل خطی هانیول مدل دو راهه فلنجی، کورس ۲۰ و ۳۸ میلیمتر

محصولات مرتبط

مشخصات شیر کنترل خطی هانیول مدل دو راهه فلنجی، کورس ۲۰ و ۳۸ میلیمتر

  • شیر کنترل دو راهه توازن فشار چدنی
  • نوع اتصال: فلنجی (ISO7005-2)
  • فشار کار: PN16
  • نوع سیال: آب، بخار
  • محدوده دمای سیال: ۲ تا ۱۸۰ درجه سانتی گراد