صفحه اصلی  »  شیر کنترلیهانیول   »   شیر کنترل خطی هانیول مدل سه راهه دنده ای، کورس ۵/۶ میلیمتر

شیر کنترل خطی هانیول مدل سه راهه دنده ای، کورس ۵/۶ میلیمتر

محصولات مرتبط

مشخصات شیر کنترل خطی هانیول مدل سه راهه دنده ای، کورس ۵/۶ میلیمتر

  • شیر کنترل سه راهه مخلوط کننده برنجی
  • نوع اتصال: دنده ای از رو (Flat sealing)
  • فشار کار: PN16
  • نوع سیال: آب
  • محدوده دمای سیال: ۲ تا ۱۲۰ درجه سانتی گراد