صفحه اصلی  »  شیر کنترلیهانیول   »   شیر کنترل خطی هانیول مدل سه راهه دنده ای، کورس ۲۰ میلیمتر V5013R

شیر کنترل خطی هانیول مدل سه راهه دنده ای، کورس ۲۰ میلیمتر V5013R

محصولات مرتبط

مشخصات شیر کنترل خطی هانیول مدل سه راهه دنده ای، کورس ۲۰ میلیمتر V5013R

شیر کنترل خطی هانیول مدل سه راهه دنده ای، کورس ۲۰ میلیمتر V5013R

  • شیر کنترل سه راهه مخلوط کننده برنجی
  • نوع اتصال: دنده ای (ISO228)
  • کورس حرکت: ۲۰ میلیمتر
  • فشار کار: PN16
  • نوع سیال: آب
  • محدوده دمای سیال: ۲ تا ۱۷۰ درجه سانتی گراد