صفحه اصلی  »  شیر کنترلیهانیول   »   شیر کنترل خطی هانیول مدل سه راهه فلنجی، کورس ۲۰ میلیمتر V5329A

شیر کنترل خطی هانیول مدل سه راهه فلنجی، کورس ۲۰ میلیمتر V5329A

محصولات مرتبط

مشخصات شیر کنترل خطی هانیول مدل سه راهه فلنجی، کورس ۲۰ میلیمتر V5329A

 • شیر کنترل سه راهه مخلوط کننده چدنی
 • نوع اتصال: فلنجی (ISO7005-2)
 • کورس حرکت: ۲۰ میلیمتر
 • فشار کار: PN16
 • نوع سیال: آب
 • محدوده دمای سیال: ۲ تا ۱۷۰ درجه سانتی گراد
 • شیر کنترل سه راهه مخلوط کننده چدنی
 • نوع اتصال: فلنجی (ISO7005-2)
 • کورس حرکت: ۲۰ میلیمتر
 • فشار کار: PN16
 • نوع سیال: آب
 • محدوده دمای سیال: ۲ تا ۱۷۰ درجه سانتی گراد