صفحه اصلی  »  شیر کنترلیهانیول   »   شیر کنترل خطی هانیول مدل سه راهه فلنجی، کورس ۳۸ میلیمتر V5050A

شیر کنترل خطی هانیول مدل سه راهه فلنجی، کورس ۳۸ میلیمتر V5050A

محصولات مرتبط

مشخصات شیر کنترل خطی هانیول مدل سه راهه فلنجی، کورس ۳۸ میلیمتر V5050A

  • شیر کنترل سه راهه چدنی
  • نوع اتصال: فلنجی (ISO7005-2)
  • کورس حرکت: ۳۸ میلیمتر
  • فشار کار: PN16
  • نوع سیال: آب، بخار
  • محدوده دمای سیال: ۲ تا ۲۲۰ درجه سانتی گراد