Category Archives: دانفوس

کنترل سیال – شیرهای برقی

مشخصات

1_ شیر برقی سلونوئیدی: این شیرها در انواع کارکرد مستقیم (Direct)، سروو (سرعت - شتاب، Servo)، بالا برنده کمکی (Assisted Lift) و تناسبی (Proportional) ارائه می شوند.
این شیرها برای هدایت آب، هوا و بخار مناسب بوده و فشار تفاضلی (دیفرانسیلی) آنها از صفر تا 40 بار است. نوع اتصالات فلنجی و اندازه آنها از G1/8 تا G4 اینچ می باشند.

2_ شیر ترموستاتیک (حرارتی): این شیرها در کاربرد سرمایش، دیگ های با سوخت گیاهی، آتش نشانی، بخاری و امثال آن و سیستم های خورشیدی به کار می روند. دامنه دماي عملکرد از صفر تا 90 درجه سانتی گراد و اتصالات فلنجی از G3/8 تا G4 اینچ می باشند.

3_ شیر برقی با نصب زاویه دار (Angle Seat Valve): در کاربردهای صنعتی ویژه مناسب است. فشار تفاضلی (دیفرانسیلی) از صفر تا 16 بار و اتصالات از G3/8 تا G2 اینچ می باشند.

 

سنسورهای دما (حسگرهای دما)

مشخصات

سنسور دما (حسگر دما) برای کاربردهای صنعتی و کشتیرانی با دامنه اندازه گیری از 50- تا 800+ درجه سانتی گراد.

انواع سنسور، ترمومتر مقاومتی Pt100 و Pt1000، ترنسمیترهایProtection Thermal Controller و Negative Temperature Coefficient، ترنسمیترهای ترکیبی و غیره در طراحی های متنوع مانند DIN 43650 ، DIN B، کابل مخصوص و غیره.

انواع ویژه آن دارای تائیدیه کارکرد در کاربری کشتیرانی، دریائی و عملکرد ضد انفجاری (ATEX) می باشند .

 

سوئیچ های فشار و دما

مشخصات

سوئیچ فشار و سوئیچ دما با عملکرد روشن و خاموش مناسب برای کاربری هاي صنعتی و کشتیرانی از 1- تا 400+ بار و یا 60- تا 300+ درجه سانتی گراد، درجه حفاظت از IP33 تا IP67.

در طراحی های متنوع و دارای تائیدیه های TUV و ATEX (ضد انفجاری) برای صنایع دریائی و کشتیرانی.

 

ترنسمیترهای فشار

مشخصات

ترانسمیتر فشار (ارسال کننده سیگنال فشار) مناسب برای کاربری های صنعتی و کشتیرانی می باشد.

طراحی در اشکال فشنگی (کارتریج)، مکعب مستطیل (بلوك مانند) و مکعبی (جعبه اي) با دامنه عملکرد تا 600 بار.

دامنه سیگنال خروجی (ارسال) 4 تا 20 میلی آمپر، یا صفر تا 10 ولت و یا واحدهای دیگر. با دقت عملکرد بالا (حداکثر تفاوت در ميزان دو ارسال سیگنال پیاپی، یک دهم درصد ( 0.1 FS ) می باشد. FS=Full Span).

انواع ویژه آن دارای تائیدیه کارکرد در کاربری کشتیرانی، دریائی و عملکرد ضد انفجاری (ATEX) می باشند.