Tag Archives: انواع دیگ

دیگ

دیگ

انتخاب دیگ :

جهت انتخاب دیگ که وظیفه سوار کردن حرارت بر ماده ناقل گرما را بعهده دارد، باید بار حرارتی کلی ساختمان (Qt) که مرکب است از تلفات حرارتی اتاقها (QR) با اضافه بار حرارتی آبگرم مصرفی (Q3)، معین باشد . با دردست داشتن  Qt برحسب اینکه بخواهیم ماده ناقل گرما بخار یا آب باشد، نوع دیگ را مشخص نموده ضمن در نظر گرفتن درصدی اضافه باربابت تلفات حرارت از خود دیگ و لوله ها، با مراجعه به کاتالوگ کارخانه سازنده، دیگ مناسب را انتخاب می نماییم. میزان این اضافه باربا توجه به کیفیت عایق پیچی لوله ها متفاوت بوده بین 5تا25 درصد کل تلفات حرارتی ساختمان منظور می گردد. به این ترتیب بار حرارتی مبنای انتخاب دیگ (QB) عبارت خواهد بود از :

QB=QT(1+A)

QB={Btu/hr}

قدرت دیگ

(بار حرارتی آبگرم مصرفی)Q3 + (جمع تلفات حرارتی اتاقها ) QR =( بار حرارتی کل ساختمان ) Qt

ضریب اطمینان جهت اتلاف حرارت A:

از دیگ و لوله (27%_5%)

حال با معلوم بودن QB، میتوانیم دیگ مناسب را از روی کاتالوگ انتخاب کنیم .اگر بطور دقیق، قدرت مورد نظر ما در کاتالوگ نباشد باید قدرتی را که به آن نزدیکتر است ( ترجیحا” قدرت بزرگتر) رااختیار نماییم . در ساختمانهای بزرگ، زمانی که QB از حدود 400،000 بی تی یو بر ساعت تجاوز نماید، بهتر است بجای یک دیگ چند دیگ با قدرتهای متساوی یا نامتساوی اختیار نموده آنها را باهم موازی کنیم تا بسته به میزان سردی هوای خارج، همه یا تعدادی از آنها مورد استفاده قرار گیرند. این عمل همچنین باعث می شود که در مواقعی که یکی از دیگها بدلیل تعمیرات از سرویس خارج می شود، ساختمان توسط بقیه دیگها اگرنه به حد مطلوب، لاقل تا اندازه قابل تحملی گرم باقی بماند . ار طرفی چون در بسیاری از شهرهای ایران فصل سرما کوتاه مدت است، کار دیگ درقسمت اعظم سال فقط تهیه آبگرم مصرفی می باشد که این بخصوص در مورد تاسیسات بزرگ مقرون به صرفه و صلاح نبوده باعث استهلاک غیر ضروری دیگ و متعلقات آن می شود، لذا توصیه میگردد که تاسیسات بزرگ، یک دیگ کوچکتر مخصوص تهیه آبگرم مصرفی ساختمان با دیگ یا دیگ های اصلی موازی شود تا در فصولی که احتیاج به گرمایش ساختمان نیست و فقط به آبگرم نیاز داریم، دیگ یا دیگ های اصلی را از سرویس خارج کرده تنها از دیگ مخصوص تهیه آبگرم مصرفی استفاده نماییم.

تعیین قطر دودکش :

دود و گازهایی که از احتراق سوخت در داخل دیگ حاصل می شوند باید از راه دودکش به فضای خارج هدایت گردند. بالا رفتن دود از دودکش در اثر اختلاف وزن مخصوص دود و هوای سرد خارج صورت می گیرد، لذا با ارتفاع دودکش و اختلاف دمای دود (حدود (400F و هوای خارج نسبت مستقیم دارد. نیروی کشش دودکش باید به میزانی باشد که بر کلیه مقاومتها و افتهای موجود در مسیر حرکت دود در دودکش غلبه نماید که با توجه به معلوماتی که از مکانیک سیالات در اختیار داریم میزان این مقاومتها با سطح مقطع دودکش نسبت معکوس دارد، یعنی هرچه سطح مقطع دودکش بیشتر باشد مقاومت آن در برابر حرکت دود کمتر خواهد بود. از طرفی هر چه ارتفاع دودکش کمتر باشد نیروی کشش دود کاهش می یابد، لذا باید سطح مقطع دودکش را بزرگتر در نظر گرفت تا مقاومت در مسیر دود کمتر باشد .

انواع دیگ :

دیگها را می توان در دو گروه کلی چدنی و فولادی طبقه بندی نمود :

این دیگها از قطعاتی بنام پره تشکیل می یابد که میتوان آنها را جداگانه به محل موتورخانه حمل نمود در آنجا توسط یک وسیله ارتباطی بنام بوشن یا مغزی رویهم جمع و آب بندی کرد. هر دیگ چدنی دارای قطعات جلو، عقب و تعدادی پره مشابه بین این قطعات میباشد که با کم و زیاد کردن تعداد این پره ها می توان قدرت حرارتی دیگ راکاهش با افزایش داد. این  پره ها بصورتی ساخته می شوند که وقتی کنار قرار هم قرار گرفتند، فضای خالی جهت احتراق سوخت و عبور شعله آتش بوجود بیاید . قسمتهایی از پره ها که در معرض برخورد شعله آتش می باشند توسط آسترنسوز یا آجر نسوز و ملات خاک و سیمان نسوز پوشیده می گردند. جهت نسب مشعل و خروج دودهای حاصل از احتراق، حفره هایی جهت نسب مشعل و خروج دودهای حاصل از احتراق، حفره هایی بترتیب در جلو و عقب دیگ تعبیه شده اند و بدنه آن نیز سوراخهایی برای اتصال لوله های رفت و برگشت آب، شیراطمینان فشارسنج، دماسنج و ترموستات ایجاد گردیده اند. بدلیل خاصیت شکنندگی چدن، هنگام حمل و نقل آن باید دقت کافی مبذول داشته مراقب نماییم که ضمن کار از آب تهی نشوند زیرا ترک برمی دارند. دیگهای چدنی معمولا” برای تحمل فشار تا 5 آتمسفر با قدرت های حرارتی گوناگون حداکثر تا 2،500،000 بی تی یو بر ساعت ساخته می شوند. از این دیگها می توان برای سیستم های حرارت مرکزی با آب گرم، آب داغ و بخار فشار ضعیف استفاده نمود.

 

این دیگها در دو نوع، با لوله های آتش و با لوله های آب ساخته می شوند :

الف- دیگ فولادی با لوله های آتش:

در این دیگ آتش حاصل از احتراق سوخت از میان لوله هایی که توسط آب در گردش احاطه شده اند ،عبور می نمایند از این دیگها در سیستم های حرارت مرکزی با آب داغ یا بخار استفاده می شود. انواع جدید آنها برای تحمل فشار حداکثر تا 250 پاوند بر اینچ مربع و تولید بخار حداکثر تا 20000 پاوند بر ساعت ساخته شده اند. سوخت مورد استفاده این دیگها ممکن است گازوئیل، گاز ویا ترکیبی از هر دو باشد .

ب- دیگ فولادی با لوله های آب :

در این دیگ برعکس نوع اول، آب در لوله ها محیط است. انواع جدید آن میتوانند حداکثر تا 60000 پاوند برساعت بخار تولید نموده حداکثر فشاری معادل 900 پاوند بر اینچ مربع را تحمل نمایند. عامل محدود کننده ظرفیت این دیگها مسئله حجم آنها و اشکالات حمل و نقل است. سوخت آنها نیز همانند نوع قبلی میتواند گازوئیل، گاز یا ترکیبی از هر دو باشد، همچنین می توان ترتیبی داد که از سوخت جامد نیز استفاده کنند. دیگهای فولادی تحت تاثیر رطوبت هوا ظرف چند سال زنگ می زنند واین بهمراه مشکلات حمل و نقل م قیمت بیشتر نسبت به دیگهای چدنی باعث می شود که در شرایط مساوی دیگهای چدنی بر فولادی، بیشتر در سیستم های حرارت مرکزی با آب داغ یا بخار فشار قوی مورد استفاده قرار می گیرند.

 

انتخاب مشعل :

هرچند که تمام قسمت های سیستم حرارت مرکزی برای گرمایش مطلوب ساختمان واجد ارزش و اهمیت خاص خود می باشند، ولی بی تردید قلب سیستم حرارت مرکزی مشعل است، چراکه عمل احتراق و تولید آتش جهت گرم کردن یا بخار نمودن آب دردیگ توسط این عضو مهم صورت می گیرد. بطور خلاصه می توان گفت که مشعل ها از نظر نوع سوخت مصرفی بر سه نوع گازی، گازوئیلی و مازوت سوز مشتمل می باشند. انتخاب اندازه مشعل پس از تعیین وزن سوختی که در ساعت مصرفی می کند با استفاده از کاتالوگ انجام می گیرد. با وجودیکه در این مقاله از سیستم آحاد آمریکایی استفاده گردیده، چون در بیشتر کاتالوگهای مشعل موجود در ایران وزن سوخت بر حسب کیلوگرم بر ساعت تعیین شده است، لذا فرمول زیر که توسط آن وزن سوخت مصرفی مشعل برحسب کیلوگرم بر ساعت بدست میاید ارائه می گردد.

W=QB/100*E

وزن سوخت مصرفی مشعل { w : {hg/hr

قدرت حرارتی دیگ {kcal/hr} : QB

ارزش حرارتی یک کیلوگرم سوخت{kcal/kg} : 10000

راندمان مشعل : E

البته رقم ارزش حرارتی سوختها متفاوت است. این رقم برای گازوئیل {10750 { kcal/kg، گاز {{kcal/kg 10500ومازوت حدود {kcal/kg} 10000 می باشد، ولی بدلیل نزدیکی این اعداد بهم، می توانیم برای همه آنها ارزش حرارتی را برابر {  10000{kcal/kgدر نظر بگیریم (هر کیلو کالری تقریبا” معادل 4 بی تی یوبر ساعت است ). راندمان مشعل ها ( (Eبرای مارک های مختنلف، متفاوت بوده بین 60 تا 85 درصد می باشد.

<a href=”http://pbazar.ir”>نیازمندی