Tag Archives: لوله گراندفوس در تبریز

انواع لوله ها

انواع لوله های مورد استفاده در آبرسانی

جدول زیر انواع لوله هایی را که بطور کلی در تاسیسات ساختمان مورد استفاده قرار می گیرند به همراه کاربرد آنها معرفی می کند. بدلیل اینکه سیستم لوله کشی آب سرد و گرم مصرفی سیستمی باز است، باید از لوله هایی استفاده نمود که ضد رنگ بوده آب مصرفی را به مواد سمی آلوده نکنند. از طرفی چون این لوله ها اغلب در زیرزمین یا داخل دیوار کار گذاشته می شوند، باید در مقابل خوردگی مقاوم خوردگی مقاوم بوده قدرت تحمل بارهای واره را داشته باشند. از اینرو در سیستم لوله کشی آب سرد و گرم مصرفی ساختمان عمدتا” از لوله های آهنی یا فولادی گالوانیزه استفاده می شود.

کاربردجنس
لوله کشی تاسیسات حرارت مرکزی و تهویه مطبوعسیاه    (لوله آهنی)
لوله کشی تاسیسات بخار، هوایا گاز با فشار زیادفولادی بی درز   ( لوله آهنی)
لوله کشی فاضلاب حاوی مواد اسیدی غلیظ (آزمایشگاه ها)فولادی استینلس  (لوله آهنی)
لوله کشی آب سرد وگرم مصرفی و گاهی فاضلابگالوانیزه    (لوله آهنی)
لوله کشی آب وفاضلابنرم   (لوله آهنی)
در ساخت کویل هالوله آلومینیومی
لوله کشی تاسیسات فاضلاب وگاهی هوای با فشار کملوله سیمانی آزبستی
لوله کشی تاسیسات گازی و شیمیایی و گاهی تبریدلوله برنجی
لوله کشی آب و فاضلاب لوله پلاستیک ( بوستر)
لوله کشی آب و فاضلابلوله پلی اتیلن
لوله کشی آب وفاضلابلوله پلی وینیل (پی وی سی )
لوله کشی فاضلاب لوله چدنی
لوله کشی تاسیسات فاضلاب حاوی اسیدهای غلیظ (آزمایشها)لوله سربی
لوله کشی فاضلاب حاوی مواد اسیدی و تخلیه گاز چاه فاضلاب لوله سفالی
لوله کشی تاسیسات آب و فاضلاب در زیر زمین لوله سیمانی
بعنوان شیلنک در تاسیسات آب و گاهی تخلیه پساب لوله لاستیکی
لوله کشی تاسیسات آب و فاضلابلوله فیبری
لوله کشی مسیر ماده مبرد، تاسیسات شیمیایی و در ساخت کویلهالوله مسی

 

اجرا سیستم فاضلاب :

الف- لولهها : بطور کلی سیستم لوله کشی  فاضلاب ساختمان شامل تعدادی لوله فرعی قائم، لوله اصلی قائم، لوله فرعی افقی و لوله اصلی افقی می شود. انواع لوله های فاضلاب بر حسب نوع وظیفه عبارتند از:

  • لوله های حامل فاضلاب سبک .
  • لوله های حامل فاضلاب سنگین .
  • لوله های تخلیه آب باران و نزولات جوی .
  • لوله های مرکب که حاوی فاضلاب سبک وآب باران تواما”می باشند . و استفاده ازآنها امروزه بندرت صورت می گیرد.
  • لوله های تهویه – لوله های تهویه ای که به نزدیکی سیفون هر وسیله بهداشتی متصل میشوند تا آنها را با هوای آزاد ارتباط دهنده به لوله های فرعی تهویه موسومند. این لوله ها یا به لوله های قائم اصلی تهویه که مستقیما” تا پشت بام ادامه می یابند و به آنها هواگیر قائم اصلی می گویند اتصال پیدا می کنند و یا در آخرین طبقه ساختمان به لوله ای که در دنبال لوله اصلی قائم فاضلاب تا پشت بام ادامه یافت وظیفه تهویه را بعهده دارد و لوله هوابر نامیده می شود، متصل می گردند. در مورد لوله های تهویه و اهمیت آنها در سیستم فاضلاب بعدا” توضیح کافی داده خواهد شد.

ب- دریچه بازدید ) ( C.O. دریچه ای است که در مواقع گرفتگی سیفون، لوله ها، زانویی ها، و غیره، برای رفع گرفتگی و تمیز کردن بدون نیاز به شکافتن ساختمان مورد استفاده قرار می گیرد. در هر سیستم فاضلاب باید تعداد کافی دریچه بازدید در سر زانو سه راهه ها موقع اتصال یک لوله فرعی به لوله اصلی دیگر، درهر تغییر مسیر لوله و بالاخره در لوله اصلی فاضلاب ساختمان که از دیوار خارجی عبور می کند نصب نمود. دریچه های بازدید اغلب توسط وصاله سه راهه Y شکل در مسیرلوله فاضلاب نصب می شوند. برای لوله های فاضلاب تا قطر “4 لوله منتهی به دریچه بازدید باید برابر با همان قطر لوله فاضلاب باشد و برای لوله های فاضلاب با قطر بیش از “4، قطر لوله منتهی به دریچه بازدید باید حداقل “4 یا بیشتر در نظر گرفته شود. برای لوله های زیرزمینی با قطر بیش از 10 باید یک سوراخ آدم رو با زانوی 90 درجه در فواصل حداکثر تا 150 فوت نصب شود. دهانه دریچه باید حدود 2 اینچ بالاتراز سطح کف قرار گیرد تا کار تمیز کردن لوله ها براحتی صورت پذیرد . برای لوله های فاضلاب افقی بقطر “4 یا کمتر در هر 50 فوت و برای لوله های با قطر بیشتر در هر 100 فوت باید دریچه بازدید نصب شود. دهانه دریچه بازدید توسط در پوش بسته می شود .

ج – سیفون:

سیفون یک وسیله آب بندی شده است که در محل اتصال وسیله بهداشتی به لوله فاضلاب قرار میگیرد و وظیفه اش جلوگیری از ورود گازهای متعفن سیستم فاضلاب به فضای داخل ساختمان است. بطوریکه در قسمت U شکل سیفون باقی می ماند و مانند سدی در برابر ورود گازهای متعفین سیستم فاضلاب به فضای داخل ساختمان عمل می نماید .عمق مناسب آب بندی برای فاضلاب سنگین حدود 2 اینچ و حداکثر 4 اینچ است که در مورد آب باران می تواند بیشتر هم باشد. در صورتی که سیستم فاضلاب ساختمان بطور اصولی طراحی نشده باشد، همواره خطر خالی شدن سیفون و ورود گازهای فاضلاب بداخل ساختمان وجود دارد .

شرکت بنیان نقش آذربایجان در زمینه لوله در تبریز ، لوله پایپکس در تبریز ، لوله های پنج لایه و … فعالیت گسترده ای دارد .برای مشاوره و راهنمایی در تمامی زمینه مربوط به لوله تبریز و پایپکس تبریز با کارشناسان این شرکت در ارتباط باشید.