Tag Archives: پمپ های جابه جایی

پمپ های جابه جایی

پمپ جابه جایی

پمپ در تبریز

همان طور که در مقاله پمپ در تبریز بیان شد دسته ای از پمپ ها پمپ هایی با جابه جایی مثبت هستند این پمپ ها در مقایسه با پمپ هایی با جابه جایی غیر مثبت دارای مزیت هایی مانند ابعاد کوچکتر ، بازده حجمي بالا ، انعطاف پذيري مناسب و توانايي کار در فشار هاي بالا هستند . در این پمپ ها انتقال انرژی از آن ها به سیال به صورت پریودیک و دوره ای می باشد. همچنین در پمپ ها با جابه جایی مثبت به ازای هر دور چرخش محور مقدار معيني از سيال به سمت خروجي فرستاده مي شود و توانايي غلبه بر فشار خروجي و اصطکاک را دارد .
پمپ ها فشار ایجاد نمی کنند بلکه جریان تولید می کنند . در واقع در يک سيستم هيدروليک فشار بيانگر ميزان مقاومت در مقابل خروجي پمپ است اگر خروجي در فشار يک اتمسفر باشد به هيچ وجه فشار خروجي پمپ بيش از يک اتمسفر نخواهد شد. همچنين در صورتی که خروجي در فشار 100 اتمسفر باشد براي به جريان افتادن سيال فشاري معادل 100 اتمسفر در سيال بوجود مي آيد. نیروی محرکه این نوع پمپ ها نیز غالبا توسط موتورهای الکتریکی تامین می گردد. در این نوع پمپ ها حرکت چرخشی میل لنگ تبدیل به حرکت رفت و آمدی پیستونی در یک سیلندر می شود.
پمپ های جابه جایی را می توان از دو منظر تقسیم بندی کرد .

پمپ ها با جابه جايي مثبت از نظر ساختمان :
الف – پمپ هاي پره اي
ب- پمپ هاي پيستوني
ج – پمپ هاي دنده اي

پمپ ها با جابه جايي مثبت از نظر ميزان جابه جايي :
الف – پمپ ها با جا به جايي ثابت
ب – پمپ هاي با جابه جايي متغيير
پمپ با جابه جایی ثابت مقدار سيال پمپ شده به ازاي هر دور چرخش محور ثابت است اما در پمپ با جابه جايي متغير با تغییر در ارتباط بین اجزا میزان سیال پمپ شده قابل کم یا زیاد کردن است .این پمپ ها را پمپ های دبی متغیر نیز می نامند .

پمپ های جابجایی مثبت اغلب در سیستم های هیدرولیک در فشارهای مختلف تا 5000 PSI استفاده می شود. مزیت اصلی این پمپ ها قدرت هیدرولیک در فشار بالا می باشد . نیروی محرکه این نوع پمپ ها نیز غالبا توسط موتورهای الکتریکی تامین می گردد. در این نوع پمپ ها حرکت چرخشی میل لنگ تبدیل به حرکت رفت و آمدی پیستونی در یک سیلندر می شود. با عقب رفتن پیستون در سیلندر ایجاد مکش شده و در نتیجه مایع از طریق یک شیر ورودی داخل سیلندر می گردد. با حرکت پیستون به طرف جلو دریچه ورودی بسته و مایع از طریق شیر خروجی به خارج هدایت می گردد. . این پمپ ها به طور کلی به دو دسته رفت و آمدی و گردشی تقسیم بندی می شوند .

پمپ های رفت و برگشتی :

نیروی محرکه این پمپ ها توسط موتورهای الکتریکی تامین می شود حرکت چرخشی میل لنگ در پمپ رفت و برگشتی تبدیل به حرکت پیستون ، دیافراگم و پلانچر در سیلندر می شود .
معایب پمپ های رفت و برگشتی :
یکنواخت نبود ن جریان سیال در این پمپ
هنگامی که پمپ در حال کار است مکانی برای تخلیه مایع مکیده شده باید موجود باشد زیرا در غیر اینصورت بر قطعات پمپ فشار پیش میاید و این کار می تواند موجب سوختن فیوز ، ترکیدن محفظه و لوله ها و … می شود .
پمپ های رفت و برگشتی به انواع پیستونی ، پلانچری ، دیافراگمی تقسیم می شوند.

پمپ گردشی :

پمپ گردشی که به پمپ روتاری نیز معروف است در گروه پمپ های جابه جایی قرار می گیرد .همان طور که بیان شد این پمپ ها از نوع پمپ ها با جابه جایی مثبت است و به ازای هر دور تناوب پمپ ، حجم ثابتی از سیال جابه جا می شود .این پمپ نیاز به شیر اطمینان برای محافظت از پمپ دارد تا در یک فشار تنظیم شده باز شود و مایع را به سمت مکش هدایت کند .
این پمپ به هفت دسته تقسیم بندی می شود :
پمپ های اسکرو
پمپ های دنده ای
پمپ های وین
پمپ های لوب
پمپ های ژیروتور
پمپ های پریستالتیک
پمپ های پیستونی محیطی


مطالب مرتبط

پمپ در تبریز

پمپ دینامیکی تبریز

پمپاژ پمپ تبریز